usafunvacations logo facebook facebook parks rental acco home flight

Algemene voorwaarden

1. Boekingen
De door USA Fun Vacations in de boekingsnota vermelde reissom is correct en onder normale omstandigheden komen hier tussentijds geen kosten meer bij tenzij uzelf iets wijzigt.
Iedere luchtvaartmaatschappij behoudt zich echter het recht voor om vliegtijden, (soms) route en kosten aan te passen.
Kosten kunnen worden aangepast zolang het vliegticket niet is geprint/uitgegeven.
Kosten die te allen tijde kunnen wijzigen zijn bijv.: brandstoftoeslag, veiligheidsheffingen en luchthavenbelasting.
Wij behouden ons het recht voor om deze kosten aan u door te berekenen.
U hebt het recht een verhoging van de kosten zoals hierboven bedoeld af te wijzen.
U dient dan uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de mededeling van de verhoging van dit recht gebruik te maken.
Indien u de verhoging afwijst, heeft de USA Fun Vacations het recht de overeenkomst op te zeggen, alsdan hebt u recht op kwijtschelding of restitutie van reeds betaalde gelden.
Voor weigering van toegang tot de Verenigde Staten door de Amerikaanse overheid en/of een reisverbod opgelegd door de luchtvaartmaatschappij is USA Fun Vacations niet aansprakelijk, ook niet ná definitieve boeking.
USA Fun Vacations is te allen tijde gerechtigd een boeking of aanvraag te weigeren zonder enige opgave van reden.
De in onze offertes gehanteerde vliegtarieven zijn uitsluitend geldig i.c.m. minimaal 1 week accommodatie en/of autohuur.

2. Juistheid van achternaam en voornaam
In de boekingsnota die u van ons ontvangt staan de namen mét eerste voornaam zoals deze op het vliegticket komen.
Het wijzigen van de achternaam en/of voornaam brengt veelal (hoge) kosten met zich mee.
Controleer daarom altijd de achternamen EN voornaam, deze dienen exact zó te staan zoals deze vermeld staan in het paspoort. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor de door u opgegeven onjuiste achternaam en voornaam op een vliegticket, en/of de gevolgen hiervan.
Bij onjuistheden van deze, dient er onmiddellijk contact opgenomen te worden met USA Fun Vacations.
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0320 257 109, maandag t/m vrijdag 10:00 – 17:00 uur (Feestdagen gesloten).

3. Accommodatie (villa's / townhomes / bungalows / appartementen)
Al deze accommodaties zijn eigendom van privé-eigenaren, zijn rookvrij en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.
De huurprijs is incl. Florida sales & tourist tax, gas, elektriciteit, water linnengoed, handdoeken en eindschoonmaakkosten.
Huisdieren zijn in bovenstaande accommodaties niet toegestaan en roken in deze is verboden.
Ook is het uitdrukkelijk niet toegestaan om anderen, die niet voorkomen in de boekingsnota,
te laten overnachten in de hierboven genoemde accommodaties.
Er wordt door de eigenaars bij aankomst een zogezegd Property Protection Plan toegepast van US$ 55,- welke ter plaatse contant betaald dient te worden of via uw creditcard zal worden ingehouden op de borg van US$ 500,-.
Dit vrijwaart u van kosten tot US$ 1500,- van evt. onstane schade tijdens de verhuurperiode.
Leest u vooral zeer goed de gebruiksaanwijzing omtrent de afhandeling van de sleutel(s), hoe en waar u deze dient achter te laten aan het eind van uw verblijf. Het niet (juist) opvolgen van deze gebruiksaanwijzing hiervan kan extra kosten met zich meebrengen.

4. Betalingscondities
M.i.v. 1 januari 2018 is er geen GÉÉN aanbetaling meer vereist om een reis te boeken, tenzij anders overeengekomen en aangeven in de offerte en boekingsnota.
De reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrek te worden voldaan.
Tegenwoordig dienen steeds vaker vliegtickets binnen enkele dagen geticket te worden, in dit geval dient het bedrag van de vliegtickets inclusief de luchthavenbelastingen/brandstof- en veiligheidstoeslagen direct na boeking voor 100% te worden voldaan.
Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken vóór de dag van vertrek te zijn voldaan. U krijgt hiervoor géén herinnering.
Indien de overeenkomst tot stand komt binnen de 8 weken voor vertrek, dan dient de volledige reissom binnen 48 uur na boeking en ontvangst van de factuur op onze rekening te staan, tenzij anders is overeengekomen.
Bij aanbiedingen en maatreizen kunnen er afwijkende betalingscondities van toepassing zijn.
Alle betalingen dienen onder vermelding van boekingsnota-nummer en naam hoofdboeker op onze rekening van: ABNAMRO: rekeningnummer: NL11ABNA0424436957 t.n.v. USA Fun Vacations te Lelystad te worden voldaan.
U wordt verzocht de termijn(en) die staan aangegeven in de boekingsnota aan te houden. Het niet aanhouden van de termijn(en) kan ernstige consequenties hebben zoals het opnieuw moeten inboeken van vluchten tegen de dan (vaak hogere) geldende tarieven.
Het niet of niet op tijd voldoen van de boekingsnota heeft tot gevolg dat USA Fun Vacations overgaat tot het annuleren van de volledige reis, er worden dan annuleringskosten in rekening worden gebracht zoals aangegeven onder punt 5 Annulering(en), of zoals nader bepaald kan zijn in de boekingsnota.
In een dergelijk geval worden reeds betaalde bedragen zoveel mogelijk met de annuleringsgelden verrekend.
Zolang een vliegticket niet is afgegeven behoudt de luchtvaartmaatschappij zich het recht voor om brandstoftoeslagen en/of extra veiligheidstoeslagen door te berekenen.

5. Annuleringen
Annulering tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom.
Van 42 dagen tot 30 dagen voor vertrek: 60% van de reissom.
Van 30 dagen tot en met de dag van vertrek 100% van de reissom.
Bij bepaalde types (bijv. Last-Minute boekingen) kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden.
Annuleringen kunnen uitsluitend in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren en dienen uitsluitend per e-mail te worden verricht.
Buiten de kantooruren worden annuleringen geacht te zijn verricht op de eerstkomende werkdag.
Bij vliegtickets is de mogelijkheid tot het wijzigen of annuleren van de vluchten afhankelijk van de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, in veel gevallen is het slechts mogelijk tegen betaling van wijzigings- of annuleringskosten welke vaak 100% zijn. Indien de vliegtickets zijn uitgegeven/geprint, dan bedragen de annuleringskosten hiervoor 100%

6. Boekings/reserveringskosten en aansprakelijkheid bij boeking
Bij iedere boeking wordt éénmalig EUR 25,–  per boeking in rekening gebracht.
Diegene die de reis boekt (Hoofdboeker) is voor alle andere deelnemers die hij/zij aanmeldt aansprakelijk. 

7. Wijzigingen
Tot op de dag van vertrek kunnen luchtvaartmaatschappijen het vluchtschema wijzigingen.
Vluchtroutes kunnen te allen tijde door de luchtvaartmaatschappijen worden gewijzigd, zelfs al zijn de reisbescheiden reeds in het bezit van de reiziger(s).
Bovenstaande eventuele wijzigingen, gemaakt door de luchtvaartmaatschappijen, kunnen niet door ons worden voorkomen, derhalve zijn wij hier niet voor aansprakelijk.
Het is raadzaam om op de dag van vertrek, Teletekst te raadplegen.
Wij proberen u zoveel mogelijk te informeren, ook indien u de vliegtickets al in bezit heeft, daarom is het raadzaam om op de dag van vertrek Teletekst te raadplegen.
Bij wijzigingen in de opgegeven en geaccepteerde reis kunnen kosten ontstaan die kunnen leiden tot een verhoging van de reissom. 
Hoewel het vrijwel niet voorkomt, kunnen er omstandigheden zich voordoen, die niet te voorkomen zijn, welke kunnen leiden tot het wijzigen van bijvoorbeeld een mogelijk opgegeven accommodatie.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een opgegeven locatie en/of ligging van een bepaalde accommodatie,
zoals bijvoorbeeld villa's / townhomes / bungalows / appartementen.
Wij behouden ons het recht voor te kunnen wijzigen van accommodatie, vooropgesteld dat dit niet zal leiden tot een villa van mindere kwaliteit, en/of minder slaapkamers.
Indien u zélf binnen de boeking iets wilt wijzigen, wordt hiervoor (los van het evt. prijsverschil), EUR 27,- per te wijzigen onderdeel in rekening gebracht. 
Wijzigingen van de gehele boeking / reis staat gelijk aan annulering van de gehele reis.

8. Routebeschrijvingen
U ontvangt, indien dit wenst en afhankelijk van uw reis, bij uw reisbescheiden een routebeschrijving naar uw accommodatie.
Routebeschrijvingen zijn soms in de Engelse taal en hebben vaak een routekaart.
Uiteraard kunnen wij wegafzettingen/omleidingen e.d. niet voorspellen, hier dient u ter plaatse de aanwijzingen te volgen.

9. Disclaimer
Middels deze informatie hebben wij, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle inspanningen geleverd om ons  van de juistheid van deze informatie zeker te stellen.
Wij kunnen echter niet instaan voor gewijzigde omstandigheden en zijn in dergelijke gevallen op geen enkele wijze aansprakelijk.